Jedině logicky správné posouzení dat může vést k relevantnímu úsudku. 

A jakkoli se zdá, že takový přístup by měl být samozřejmostí, hrozivě často tomu tak není. Mnohdy i zdánlivě vědecké postupy obsahují logické chyby a vedou k mylným závěrům, a ty pak k nesprávným rozhodnutím, která mohou zásadně ovlivnit život každého z nás. Centrum 4BIN si klade za cíl to změnit.

4BINovinky

 

V reakci na neuspokojivou situaci týkající se sběru a zpracování dat o šíření a důsledcích infekce SARS-CoV-2 zřizuje Výbor České statistické společnosti k 1. únoru 2021 odbornou skupinu, která by měla přispět k nápravě této situace, která má neblahé celospolečenské důsledky a která zároveň poškozuje pověst našeho oboru. Zakládající členové odborné...