Vědecká činnost

Bayesovskou inferenci bezvýhradně používáme ve svých mateřských oborech (genetika, farmakologie...).

V tuto chvíli ale také připravujeme rozsáhlý vědecký projekt, zaměřený přímo na aplikaci bayesovské inference.