Hana Zelená

Klinická mikrobioložka se zvláštní zálibou ve virech. 

Vystudovala všeobecné lékařství na 3. lékařské fakultě UK v Praze. Po odkojení první dcery nastoupila na oddělení dětské neurologie ve Fakultní nemocnici v Ostravě a po povinném kolečku složila atestaci z neurologie. Vzápětí povila další 2 dcery a pochopila, že práce u lůžka jí není souzena. Změnila proto působiště a přesunula se do Centra klinických laboratoří Zdravotního ústavu v Ostravě a zakrátko rodičovskou kariéru završila porodem čtvrté dcery.

 Mezitím stihla rozvíjet i svou kariéru profesní, kdy se jí postupně podařilo složit atestaci z lékařské mikrobiologie, ujmout se vedení oddělení virologie a Národní referenční laboratoře pro arboviry, stát se konzultantem antibiotického střediska, dosáhnout doktorátu z epidemiologie a po mnohaletých snahách v r. 2020 i slavnostního otevření laboratoře BSL3 pro vysoce rizikové patogeny, kde se může se svými kolegy (přesněji kolegyněmi) plně vyžívat v experimentování s nebezpečnými viry a jinými breberkami. 

Je zástupcem ČR v organizaci EVD-LabNet, která sdružuje experty z celé Evropy v laboratorní diagnostice nových, importovaných a nebezpečných virových nákaz. Její druhou vášní jsou antibiotika a snaha o jejich správné používání v nemocnicích i ambulancích, aby nenatropily více škody než užitku. Je plachý introvert, miluje svobodu a jejím nejoblíbenějším dopravním prostředkem je jízdní kolo. 

Bayesovská inference jí rozšiřuje obzory, je pro ni cestou k hledání pravdy.