Ivo Dunovský

Vedoucí jednoho z policejních znaleckých pracovišť, který dlouho tušil, že znalecká činnost není jen černobílý svět kategorických závěrů. 

Zvláštní souhrou okolností se ocitl na cestě analytické chemie, kterou nakonec po vyzkoušení všech fakult VŠCHT s částečnou úlevou opustil, aby se v roce 1999 stal chemickým specialistou policejního útvaru zvláštních činností. Mezitím vystudoval Policejní akademii ČR v Praze. Po osmi letech speciální útvar opustil a stal se v roce 2007 kriminalistickým znalcem z oboru kriminalistika, odvětví daktyloskopie, a v roce 2014 i v odvětví zkoumání ručního písma na odboru kriminalistické techniky a expertiz Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje. Zjevně z dlouhé chvíle se v roce 2014 stal členem Československé společnosti pro písmoznalectví, pět let působil v její Radě.

Od roku 2015 je vedoucím znaleckého pracoviště policie a svým profesním kolegům neustále nabourává jejich jednoznačný, zjednodušený a konzervativní přístup ke znalecké činnosti.

4BIN pro něj představuje rozsvícenou ranvej ve znalecké mlze, kam prostřednictvím bayesovské interpretace důkazu s minimalizací kognitivního zkreslení velmi rád směruje svou současnou cestu.