Jakub Dostál

Jakub je člověk se štěstím na učitele. Od roku 2018 se velmi neúspěšně snaží studovat aplikovanou matematiku na Universitě Palackého. Ještě předtím měl možnost nahlédnout do světa v rámci mezinárodních vědeckých soutěží. Za triviální povídání o šíření epidemií na komplexních sítích si přivezl cenu BYSCC z Pekingu a přebral cenu Česká Hlavička.

Když už se mu nedaří matematiku na UP studovat, nechal se tam alespoň zaměstnat. Baví se aplikacemi matematiky ve vědě i soukromém sektoru. Založil společnost Abradatas, pomocí které překládá z řeči vědců do řeči obchodníků.

Baví/Živí ho machine learning, ale myslí si, že se jedná pouze o jedno velké, občas užitečné, nedorozumění. Věří, že většina problémů ve vědě, ale i životě má jednoduché a správné - tedy bayesovské - řešení.