Jan Strojil 

Klinický farmakolog, ať už je to cokoliv. Chronický utíkač a přebíhač, který ví od všeho trochu a nic pořádně. 

Vystudoval všeobecné lékařství na Univerzitě Palackého v Olomouci s krátkou zastávkou na Staffordshire University, kde se věnoval umělé inteligenci a expertním systémům. Poprvé se tam seznámil s Bayesovskou, tedy správnou, statistikou. Po promoci nastoupil do Fakultní nemocnice Olomouc a na Ústav farmakologie Lékařské fakulty, po absolvování kmene interního lékařství pak v roce 2009 atestoval z klinické farmakologie, které se věnuje dosud v zatím marné snaze zjistit, co to je.
Během studií strávil kromě Erasmus stáže ve Staffordu další 3 měsíce ve finském Turku a od té doby je pronásledován vědomím toho, jak dobře mohou věci fungovat. Během PhD studia strávil 3 měsíce na University of Edinburgh pod vedením prof. Simona Maxwella, se kterým se podílel na přípravě testů hodnotících připravenost mladých lékařů předepisovat léčiva. Po dokončení doktorátu získal Fulbright-Masarykovo stipendium, díky kterému měl možnost strávit rok v Laboratory of Applied Pharmacokinetics and Bioinformatics při University of Southern California.
Posledních 15 let se snaží odejít z Olomouce trvale, ale zatím se mu to nikdy nepovedlo. Považuje se především za učitele, teprve poté za lékaře a vědce.

Trápí ho logicky nesprávné uvažování, rezignace na správné a racionální uvažování a bojí se doktorů.