Jiří Drábek

Nekompromisní purista, precizér a minimalista, milovník tufteovské vizualizace dat, univerzální molekulární genetik. Z Božího dopuštění profesor Univerzity Palackého.

Vystudoval molekulární biologii a genetiku na Přírodovědecké fakultě MU v Brně, poté absolvoval doktorandské studium na Lékařské fakultě UP v Olomouci, během něhož pracoval též na Trinity College v Oxfordu. Následně se v USA na Ohio University věnoval přípravě specializovaných genetických kitů pro identifikaci obětí teroristického útoku na World Trade Centrum.

V Olomouci se zabývá tématy genetického ověřování pravosti, lékařské DNA diagnostiky, hledání dárců kostní dřeně a prediktivní onkogenetiky. Téměř 20 let je soudním znalcem v oboru zdravotnictví, odvětví genetika, od roku 2008 je předsedou Československé společnosti pro forenzní genetiku. Vyučuje na Univerzitě Palackého a Univerzitě Karlově.

Propaguje striktně bayesovský způsob interpretace výsledků vyšetření, tedy i veškerých klinických testů a forenzních důkazů.