Zakladatelé 4BIN

"Ač původně z různých vědních oborů, svedlo nás dohromady přesvědčení, že všudypřítomné nesprávné hodnocení dat má na život běžného člověka mnohem větší negativní dopad než přírodní katastrofy nebo teroristické útoky. A že když to víme, měli bychom s tím něco dělat."