Největším problémem je pro lidskou intuici tzv. podmíněná pravděpodobnost. Jaká je pravděpodobnost, že vás šéf vyhodí, pokud mu řekněte, že je vůl? Jaká je pravděpodobnost, že mu řekněte, že je vůl, pokud vás vyhodí? Zacházet s podmíněnými pravděpodobnostmi není úplně jednoduché, ale je to nezbytně nutné ve všech oblastech lidské činnosti. 

Psychologové Daniel Kahneman a Amos Tversky zasvětili svůj život zkoumání toho, jak se lidé skutečně rozhodují a jak (ne)umějí pracovat s podmíněnými pravděpodobnostmi. Dostali za to Nobelovu cenu a jejich kniha Myšlení, rychlé a pomalé (Thinking, Fast and Slow) je plná fascinujících příkladů. Bayesovská inference poskytuje přirozenou, jak s podmíněnými pravděpodobnostmi správně pracovat ve všech kontextech.