Bayes na New Media Inspiration

07.03.2020

Svět podle Bayese

Halinina přednáška na New Media Inspiration - Praha, 7.3.2020

"21. století bude bezesporu stoletím velkých dat. K jejich analýze vyvíjíme a používáme stále sofistikovanější nástroje, přesto ale v jistém ohledu pořád kriticky selháváme. Oním palčivým bodem v celém procesu je inference, tedy úsudek, který na základě informací děláme a který řídí naše rozhodování. Nehledě na obrovský rozvoj technologií a věd totiž náš mozek stále usuzuje primárně pomocí intuitivního, rychlého myšlení, a to i tehdy, pracuje-li se zcela exaktními informacemi. Výsledkem je pak často kriticky deformovaný pohled na realitu a neschopnost ji správně interpretovat. Přesto existuje cesta, jak to změnit: porozumění principům tzv. bayesovské inference a osvojení si schopnosti ji používat."