Bayesovský seminář - OKTE Brno

08.12.2017

6. a 7. 12. se v Brně konal náš bayesovský seminář pro forenzní (kriminalistické) experty brněnského Odboru kriminalistické techniky a expertiz Policie ČR. Odpoledne prvního dne bylo zasvěceno obecnému seznámení s principy bayesovské inference a základním způsobům jejich aplikace ve forenzních disciplínách.  Přednášky pro 56 účastníků se konaly  v Technickém muzeu v Brně a zhostili se jich Hal Šimková a Tom Fürst.  Následovala velmi podnětná živá diskuse a výměna názorů. Druhý den se pak přímo v budově OKTE uskutečnila další část, věnovaná speciálně problematice genetických zkoumání a jejich bayesovské interpretace, v podání Hal Šimkové a Jirky Drábka.