Velká drogová kocovina

25.06.2019

Namátkové testování přítomnosti drog ve slinách bezúhonných občanů, následované perzekvováním těch, kteří mají tento screeningový test pozitivní, je exemplárním (až ikonickým) příkladem špatné inference z dat, která je zase vodou na náš bayesovský mlýn. A tak se kolo roztočilo a my jsme k věci utrousili článek na Finmagu.