Členové 4BIN týmu členy pracovní skupiny České statistické společnosti k epidemii Covid-19

16.02.2021

V reakci na neuspokojivou situaci týkající se sběru a zpracování dat o šíření a důsledcích infekce SARS-CoV-2 zřizuje Výbor České statistické společnosti k 1. únoru 2021 odbornou skupinu, která by měla přispět k nápravě této situace, která má neblahé celospolečenské důsledky a která zároveň poškozuje pověst našeho oboru. Zakládající členové odborné skupiny, mezi nimiž jsou i naši Ondřej Vencálek a Tomáš Fürst, sepsali své prohlášení k současné situaci nazvané Pět kroků (nejen) ke zvládnutí epidemie.