Jazyková džungle, chaos, bezvládí a ambivalence se nevyhýbají ani bayesovské problematice. Naopak - díky nemilé shodě, popsané níže, tyto nešvary nabývají olbřímích rozměrů. Proto pojďme a udělejme si jasno!

Název celé problematiky je odvozen od jména jejího duchovního otce, kterým byl reverend Thomas Bayes. Číst bychom ho měli zcela zásadně [ˈbeɪz], tedy podobně, jako anglické slovo base [ˈbeɪs], pouze s výrazně znělým [z] na konci. V českých, moravských a slezských zemích se bohužel rozšířila (a stále značně dominuje) intuitivní nesprávná výslovnost [bájes]. 

Jako na potvoru pojem [bajes] - psáno ovšem bias - existuje ve statistice a analýze dat také: Označujeme tak značně nežádoucí vlastnost některých odhadů, totiž jejich vychýlenost. A hůř: V psychologii používáme termín kognitivní zkreslení - cognitive bias, což je problematika přímo a úzce související se správnou inferencí - ostatně na těchto stránkách se jí také věnujeme.

Mluvíme-li o Thomasi Bayesovi, čtěme vždy [ˈbeɪz]!

Mluvíme-li o zkreslení, tj. biasu, čtěme vždy [bajes]!

Pokud budeme mluvit o něčem, co náleží přímo (k) Thomasu Bayesovi, použijeme samozřejmě přivlastňovací přídavné jméno Bayesův (Bayesův teorém, Bayesova věta) - anglicky Bayes' (theorem, filter...). Už víme, že číst bychom měli [bejzův] /[bejzova].

Od jména Thomase Bayese je ale také dále odvozeno anglické přídavné jméno Bayesian - čteme [ˈbeɪzɪən]. Potkat ho můžeme typicky ve spojeních Bayesian statistics, Bayesian inference, Bayesian network atd. A zase tu máme zmatek, a to nejeden :-P

Za prvé - v češtině se uvelebily hned dvě formy tohoto přídavného jména - bayesovský a bayesiánský (čteno v lepším případě [bejzovský] a [bejziánský], v horším [bajesovský] a [bajeziánský] ). Chtělo by se šmahem říct, že bayesiánský je jen lingvisticky nesprávným překladem termínu Bayesian, ale tak jednoduché to není. Proč?

Souvisí to s existencí dvou velikých statistických škol, jejichž přívržence označujeme v angličtině jako Bayesians a Frequentists, česky bayesiáni ([bejziáni], nikoliv [bajeziáni]!!!) a frekventisté.  Pokud tedy mluvíme o názoru, filosofii, případně o něčem, co se týká bayesiánů, pak je spíše na místě použití přídavného jména bayesiánský (Hal navrhla uvést tento termín v plnohodnotný život pořádáním pravidelných bayesiánských večírků). Pokud ale mluvíme o čemkoliv jiném, tedy o metodě, postupech, nástrojích, pak použijeme výhradně adjektivum bayesovský (bayesovská statistika, bayesovská síť, bayesovská inference atd).

Mluvíme-li o metodách, postupech, nástrojích, používáme bayesovský [bejzovský]!
Mluvíme-li o filosofii či aktivitách bayesiánů, používáme bayesiánský [bejziánský]!

Za druhé - zatímco anglické adjektivum Bayesian se píše zásadně s velkým B na začátku, české bayesovský bychom měli psát vždy s malým. Proč? Jedná se o součást obecného názvu (bayesovská síť, bayesovská inference...), charakterizujeme jím typ, způsob, odpovídáme na otázku jaký, nikoli čí (obdobně třeba newtonovská fyzika, nikoli Newtonovská). Mohli bychom teoreticky použít i výrazy inference dle Bayese nebo Bayesova inference, ty však nejsou vůbec obvyklé a je zbytečné je zavádět (a zvyšovat tak ještě více bayesovský lingvistický chaos).

Tedy: Až náhodou vyrazíte na nějaký ten bayesiánský večírek, počítejte s tím, že zdi budou pomalované bayesovskými sítěmi, v předsíni bude na zrcadle vyleptaný portrét samotného Bayese a pití vám bude nalévat pošuk s vytetovaným Bayesovým teorémem na předloktí. Ale nezoufejte: možná se tam objeví i nějaká pěkná bayesiánka! :-)