Nejpopulárnější současné algoritmy strojového učení - umělé neuronové sítě - se typicky používají na klasifikační úlohy: Například usoudit, jaký objekt je na obrázku, kočka nebo pes? To je forma predikce a jedná se o proces v principu bayesovský: Predikce je posteriorní (podmíněná) pravděpodobnost, že je na obrázku kočka, kterou síť spočetla na základě evidence (důkazu) - v tomto případě hodnot jednotlivých pixelů obrázku. 

Teprve v poslední době se začínáme zajímat nejen o bodové predikce (je to kočka nebo není), ale také o jejich pravděpodobnosti. Strojové učení se tedy vydává na cestu správné, tedy bayesovské inference. A bayesovská inference tím získává mocného souputníka, který změní svět.

Další oblastí, kde umělá inteligence založená na strojovém učení ve spojení s bayesovskou inferencí slaví úspěchy a získává cenné trofeje, jsou nejrůznější hry. Víte, že počítač už skalpoval nejlepšího hráče Go na světě? A že umí dosáhnout v legendární videohře Ms. Pac-Man vyššího skóre než člověk? A co úspěch českých vědců, kteří vyvinuli software schopný porazit pokerové profesionály?