Není snad lepšího příkladu činnosti tohoto motoru pohánějícího svět, než je historie letectví. Od Isaaca Newtona víme, že = ma. Daniel Bernoulli na základě tohoto zákona pochopil, jaký je vztah mezi rychlostí a tlakem v proudící tekutině, a položil tím teoretické základy konstrukce křídel a leteckých profilů. Skutečnými otci létání jsou potom známí bratři Wrightové, kteří nejen zkonstruovali první ovladatelný letoun, ale zároveň (po zajímavém patentovém sporu) založili firmu Curtiss-Wright Corporation, která dodnes vyrábí a prodává sofistikované technologie. Letectví změnilo průběh obou světových válek a umožnilo revoluci v cestování. 

Zbývá zdůraznit, že onen čtyřtaktní motor světa pohání sám sebe: Technologie spojené s létáním totiž umožnily daleko lepší poznání toho, jak a proč funguje příroda, například skrze dálkový průzkum země pomocí družic. Kruh se tedy uzavírá v něčem, čemu Angličané říkají "virtuous circle".