Speciální případ 

rovnosti inverzních pravděpodobností

Velmi důrazně jsme varovali, že inverzní pravděpodobnosti se nerovnají! Přesto existuje situace, kdy tomu tak je. Snadno ji odvodíme z Bayesova teorému:

Ten bychom si ale mohli zapsat i trochu jinak:

Teď už je jasné, kam směřujeme: pokud bude

budou si i inverzní pravděpodobnosti P(BIA) a P(AIB) rovny. Jinak řečeno, budou si rovny, pokud

tedy pokud oba jevy, A i B, jsou stejně pravděpodobné.

Můžeme tedy uzavřít: invezní pravděpodobnosti jsou si rovny právě a jen tehdy, pokud jsou si rovny i obecné nepodmíněné pravděpodobnosti obou jevů.

Dokreslit nám to opět mohou skvěle Vennovy diagramy. Pokud jsou obě nepodmíněné pravděpodobnosti jevů A a B stejné, jsou stejně velké i kruhy, které je znázorňují. V takovém případě je nutně poměr plochy pravděpodobnosti průniku obou jevů vůči ploše nepodmíněné pravděpodobnosti Aploše nepodmíněné pravděpodobnosti B stejný: